Analiza S.W.O.T. a localităţii

ANALIZA TERITORIALĂ
Puncte tari
• Diversitatea formelor de relief
• Suprafeţe mari împădurite
• Peisaje pitoreşti
• Fertilitate ridicată pentru păduri de foioase şi pomi fructiferi
• Zonă protejată din punctul de vedere al calamităţilor naturale
• Acces pe drum naţional până în Tîrgu Lăpuş
• Majoritatea gospodăriilor sunt legate la reţeaua de curent electric
• Reţele de telecomunicaţii existente pe raza comunei (telefonie digitală, mobilă, internet, televiziune prin cablu)
• Reţea hidrografică complexă
• Faună diversificată, prezenţa animalelor sălbatice
Oportunităţi
• Utilizarea programelor de finanţare ale UE pentru dezvoltarea infrastructurii 
• Utilizarea fondurilor interne sau externe pentru lucrări de protecţie împotriva calamităţilor naturale
• Exploatarea potenţialului turistic al zonei
• Exploatarea resurselor naturale existente
• Acces la surse de informare

ANALIZA ECONOMICĂ
Puncte tari
• Terenurile se află în proprietate privată
• Investiţiile făcute în dotări agricole şi modernizări a cetăţenilor comunei care lucrează în străinătate
• Diversitatea formelor de relief
• Pădurile se află în proprietate privată şi sunt exploatate în regim silvic
• Suprafeţe mari împădurite
• Suprafeţe mari acoperite de fâneţe
• Peisaje pitoreşti
• Acces pe drum naţional până în Tîrgu Lăpuş
• Majoritatea gospodăriilor sunt legate la reţeaua de curent electric
• Reţele de telecomunicaţii existente pe raza comunei (telefonie digitală, mobilă, internet, televiziune prin cablu)
• Reţea hidrografică complexă
• Ospitalitatea proverbială a locuitorilor
Oportunităţi
• Caracteristicile zonei se pretează activităţilor zootehnice
• Dezvoltarea unei industrii de prelucrare a laptelui
• Utilizarea programelor de finanţare ale UE pentru dezvoltarea infrastructurii de bază 
• Utilizarea programelor de finanţare ale UE pentru dezvoltarea activităţilor cu caracter economic
• Exploatarea potenţialului turistic al zonei
• Exploatarea resurselor naturale existente
• Acordarea de facilităţi pentru investitorii care crează locuri de muncă
• Punerea în valoare a bogatului patrimoniu cultural al comunei 

ANALIZA SOCIALĂ
Puncte tari
• Oferirea de servicii medicale prin cabinetul medical de medicina generala si un punct farmaceutic
• Rata mortalităţii infantile este 0
• Rata analfabetizării este nulă.
• Ataşament faţă de religie, limbă şi port
• Număr mare de biblioteci
• Activitate culturală bogată şi diversificată
• Implicarea tinerilor în activităţi artistice folclorice
• Formaţia de dansuri populare
• Corul de bărbaţi din Libotin
• Participarea artiştilor locali la festivaluri de folclor
• Împlicarea cadrelor didactice în activităţi educative şi culturale la nivelul comunităţii
• Păstrarea datinilor şi obiceiurilor de sărbători
Oportunităţi
• Păstrarea tradiţiilor şi a datinilor
• Promovarea folclorului şi a artiştilor locali
• Acces la informaţie 
• Fondurile europene care să pună în valoare moştenirea culturală existentă
• Demararea unor programe de educaţie sanitară în şcoli care să asigure cunoaşterea şi prevenirea îmbolnăvirilor
• Îmbunătăţirea infrastructurii/dotării unităţilor de învăţământ şi cultură
• Oferirea de alternative pentru petrecerea timpului liber
• Existenţa unor programe de finanţare guvernamentale pentru reconversie profesională

ANALIZA DE MEDIU
Puncte tari
• Calitatea apei şi a aerului foarte bune
• Lipsa surselor de poluare majore
• Vegetaţia abundentă
• Cursurile apelor nu sunt poluate 
• Implicarea autorităţilor în păstrarea curăţeniei
Oportunităţi
• Atragerea de fonduri pentru amenajarea unei staţii de transfer a deşeurilor.
• Fondurile europene care să pună în valoare frumuseţea naturală a locului
• Extinderea colaborării şi implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi a şcolilor în programe comune de educaţie ecologică