Domeniul social

               Sănătate
În comuna Cupşeni există un cabinet medical de medicină generală care funcţionează în cadrul dispensarului medical construit în anuii 1955 - 1956. Dispensarul nu este dotat cu stationar, cazurile mai grave fiind dirijate spre spitalul Tg. Lăpuş sau Spitalul judeţean Baia Mare. 
În cadrul cabinetului îşi desfăşoară activitatea un medic specialist în medicină generală şi trei cadre medicale cu studii medii. Dispensarul, pe parcursul timpului, a suferit unele modificări, dintre care ultima şi cea mai importantă a fost în anul 1993 când prin extindere s-a construit un apartament pentru cadrele medicale. Există de asemenea în Libotin şi funcţionează un punct sanitar deservit periodic de aceleaşi cadre medicale, care prin această activitate răspund doleanţelor cetăţenilor.
Deasemenea există o farmacie privată în Cupşeni.

               Învăţământ
Alături de religie, şcoala a fost întotdeauna izvor de lumină, factor de progres şi civilizaţie, deopotrivă pentru copii şi adulţi, tineri şi vârstnici. Aici s-au desluşit prima dată tainele cititului şi a scrisului, aici s-au format pe parcursul vremii oameni şi caractere.
În comună există un nr. de 7 unităţi de învăţământ, 1 Cupşeni, 1 Costeni, 2 Libotin şi 3 în Ungureni, deservite de un nr. de 7 educatoare, 11 învăţători, 24 profesori şi 3 personal didactic auxiliar.
Populaţia şcolară este în număr de 315 elevi din care 115 preşcolari şi 200 şcolari. Rata analfabetizării este nulă.

               Religia
Ca în toată Ţara Lăpuşului şi în comuna Cupşeni primele centre de cultură au fost bisericile. 
Aceste au fost dintotdeauna ridicate de membrii comunităţii, iniţial fiind construite biserici din lemn, mai mici, după numărul, puterea şi nevoile colectivităţilor, bisericile mari din piatră sau cărămidă fiind construite incepănd cu secolul al XIX –lea (biserica de piatră din Ungureni în 1896).
La nivelul anului 2002 la nivelul comunei Cupşeni populaţia majoritar ortodoxă reprezintă 99,08 %, din populaţia totală stabilă.
Bisericile din localităţile comunei au contribuit întotdeauna şi în cea mai mare măsură la păstrarea credinşei ortodoxe şi la dezvoltarea valorilor spirituale şi tradiţionale.
Din totdeauna locuitorii satelor au manifestat un deosebit ataşament faţă de religie, limbă şi port.
De sărbători, majoritatea locuitorilor, tineri sau mai în vârstă, apelează la lada de zestre, se îmbracă în frumoasele costume populare pentru a merge la biserică, la hramuri sau la sărbătorile mari bisericile devenind neîncăpătoare.

               Cultura
În cadrul comunei Cupşeni există un număr de cinci biblioteci din care o bibliotecă comunală cu un fond de carte de 6291 de volume a cărui sediu este situat la centrul de comună, şi patru biblioteci şcolare care funcţioneaă pe lângă cele patru şcoli generale, cu un fond de carte de 8820 de volume. 
Numărul cititorilor înregistraţi la biblioteca comunală pe parcursul anului 2002 a fost de 307 dintre care 30 au fost elevi şi studenţi, numărul volumelor difuzate fiind de 1729 titluri. De asemenea în anul 2002 biblioteca comunală a fost frecventată de un număr de 898 persoane. Bibliotecile şcolare sunt frecventate mai ales şi au cititori fideli pe elevii şcolilor generale.
Activitatea culturală care se desfăşoară la nivelul comunei este destul de bogată şi în acelaşi timp diversificată.
Se remarcă în primul rând activitatea artistică ce se desfăşoară la nivelul satului Ungureni, sub directa îndrumare a prof. Dochia Buda, activitate ce ţine vie tradiţia şi portul, păstrează autenticul şi obiceiurile şi transmite un folclor autentic, neîntinat. Este o adevărată delectare să participi la serbările de sfârşit de an sau cu alte ocazii şi să auzi copii cântând “cântece cu noduri” sau “hori în grumaz” – cum li se mai spune.
Mărturie despre autentic şi valoare stau participările copiilor şi tinerilor din Ungureni la Serbările Unirii de la Tg. Lăpuş, la Festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă de la Sighetul Marmaţiei, Festivalul portului şi cântecului lăpuşănesc de la Stoiceni şi mai ales premiile obţinute cu diferite ocazii.
Şi în Costeni şi Cupşeni s-a desfăşurat şi se mai desfâşoară încă o activitate artistică destul de susţinută participarea tinerilor din aceste sate la diferite festivaluri de folclor fiind o realitate permanentă. De remarcat activitatea desfăşurată de-a lungul anilor - prin grija dascălilor din localitate (familiile Tira) - a formaţiei de dansuri populare cu specific local din Costeni, păstrătoare a portului şi datinilor populare, participantă şi deţinătoare a multe premii şi menţiuni la diferite festivaluri de folclor judeţene şi interjudeţene. 
În satul Cupşeni, “hoarea in grumaz”, prin vocea lelii Anica Butcure în vârstă de 77 de ani, este “la ea acasă”. 
Filmările făcute aici (în Cupşeni şi Ungureni) de către Televiziunea Romănă cu ocazia sărbătorilor de iarnă sau cu ocazia diferitelor obiceiuri prilejuite de alte sărbători de pe parcursul anului demonstrează că folclorul şi obiceiul, tradiţia şi portul se păstrtează încă, şi că frumosul şi autenticul sunt nepieritoare.
O activitate culturală deosebit de bogată s-a desfăşurat din iniţiativa prof. Ludovic Filip,în perioda anilor 1980 şi la nivelul satului Libotin. Este vorba despre activitatea vestitului cor de bărbaţi din Libotin, cor care număra de obicei peste 80 de persoane, şi a cărui repertoriu inedit, de vechi cântece patriotice, a impresionat pretutindeni.
Prezenţa corului pe scena Cenaclului Flacăra, ecoul cântecelor (după anul 1990) pe căteva scene din Republica Moldova, înregistrările la radio şi televiziune şi turneele prin ţară sunt tot atâtea dovezi ale valorii repertoriului, a autenticului şi a ineditului. Din fericire astăzi corul mai activează prin grija aceluiaşi om de suflet al Libotinului, prof. Ludovic Filip, alături de Bude Nicolae şi primarului comunei, Boga Mircea. Participarea alături de Grigore Leşe, în spectacolul de colinde pe scena Operei Române face dovada profesionalismului corului cu cântecele scoase din lada de zestre, şi redate prezentului. 
Este de remarcat existenţa unui număr mare de case construite în stil tradiţional, respectând arhitectura locală ce aduc în realitatea de azi o dulce amintire a casei vechi, ţărăneşti atât de plină de poveştile simple, cu tâlc, spuse la gura sobei nepoţilor înainte de culcare. Din păcate lipsa banilor şi a interesului pentru conservarea lor, din partea proprietarilor, vor duce în timp la dispariţia lor. 

               Relaţiile externe
Comuna Cupşeni nu este implicată în relaţii de colaborare sau înfrăţire cu organizaţii sau comune similare din străinătate. Nu se regăsesc astfel de colaborări nici la nivelul organizaţiilor culturale de pe teritoriul comunei.

                Mediu
Calitatea aerului şi a apei este foarte bună dată fiind zona cu multă vegetaţie şi păduri şi lipsa surselor de poluare majore.
Deşeurile menajere se colectează cu mijloace proprii ale primăriei, şi se depozitează la o groapă de gunoi în aval de localitatea Libotin, groapă cu caracter provizoriu, ce nu reprezintă o soluţie viabilă pe termen lung.