Facilităţi pentru investitori

♦ Posibilităţi de agroturism şi turism montan
♦ Păstrarea tradiţiilor populare
♦ Forţă de muncă disponibilă
♦ Acces la utilităţi - curent electric, telefonie digitală, etc.