Infrastructura

Infrastructura de transport
Accesul rutier la comună se realizează prin actualul drum judeţean 182 Baia Mare-Tg. Lăpuş-Rohia-Dej, care, deja prins în programul de reabilitare al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale va fi clasificat în perioada imediat următoare în drum naţional. Din Târgu Lăpuş accesul se efectuează pe drumul judeţean 171 C.
Reţeaua totală de drumuri care se desfăşoară pe teritoriul comunei Cupşeni, însumează 21,5 km. Soseaua asfaltată se identifică cu drumul judeţean D.J. 109 F şi se întinde pe o lungime de 9 km. Diferenţa de 12,5 km îl reprezintă drumul judeţean 109 J - Cupşeni, Costeni, Stoiceni şi drumul comunal Ungureni, ambele neasfaltate, pietruite doar.
Transportul de persoane se desfăşoară cu un autobuz dimineaţa pentru ruta Baia Mare cu plecare din Cupşeni şi un microbuz din Ungureni. Pe ruta Tg. Lăpuş circulă regulat de 6 ori pe zi cu plecare din Cupşeni, un microbuz, cu 17 locuri.
Distanţa de la centrul de comună la staţia CFR cea mai apropiată, Gălgău este de 50 km în timp ce gara Baia Mare este la o distanţă de 70 km. 

Infrastructura tehnico-edilitară
Reţea publică de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare nu există, acestea fiind prioritatea zero pentru declanşarea procesului de dezvoltare a localităţii. Populaţia se alimentează cu apă din fântâni de adâncime şi din captări individuale ori în formă asociativă din sursele de apă din intravilan ori extravilan.
Nu există reţea de alimentare cu gaze naturale. Populaţia foloseşte gazul de butelii.
Energia electrică este asigurată de Renel Tg. Lăpuş printr-un nr. de 6 puncte de transformare alimentate de la linia de medie tensiune de 20000V Tg. Lăpuş-Văratec. Există un nr. de 11 locuinţe nelegate la reţeaua de alimentare cu energie electrică datorate poziţiei lor izolate.

Telecomunicaţii
În comună există telefonie digitală, prin Romtelecom, cu un nr de 320 abonaţi.
De asemenea reţeaua de internet este asigurată de acelaşi operator având un nr. de 20 abonaţi în Cupşeni şi unui nr. mai mic în restul satelor datorită lipsei aparaturii necesare unei legături independente de reţeaua de telefonie digitală. 
Reţeaua de cablu TV este asigurată de firma TGA Cluj având un nr. de aproximativ 1000 abonaţi. Deasemeni mai există un nr. restrâns de abonaţi la televiziune digitală prin satelit.
Instituţiile publice sunt legate la internet, cablu şi telefonie digitală.
Telefonia mobilă este asigurată în principal de COSMOTE care au instalat în zonă un releu. Şi celelalte reţele de telefonie mobilă au semnal în zonă dar cu caracter sporadic.