Licitaţii în desfăşurare

Proiectare si execuţie pentru obiectivul "Reabilitatrea si modernizarea infrastrusturii rutiere forestiere în comuna Cupşeni, judeţul Maramureş".
Proiect finanţat prin FEADR Măsura 125b