Populaţia

Conform datelor statistice la recesamântul populaţiei din anul 2002, la nivelul comunei Cupşeni se înregistrează o populaţie totală de 3892 locuitori din care populaţia stabilă reprezintă 3792 locuitori (97,43 %). 
Pe localităţi populaţia totală şi stabilă la nivelul anului 2002 este prezentată astfel:
♦ Costeni, 492 locuitori
♦ Cupşeni, 855 locuitori
♦ Libotin, 1182 locuitori
♦ Ungureni, 1363 locuitori

Ponderea populaţiei stabile, pe categorii de vârstă se prezintă astfel:
• grupa de vârstă 0-14 ani reprezintă 19,04% din totalul populaţiei, un procent destul de scăzut datorită numărului mai mic de familii întemeiate în ultima perioadă, şi gradului de îmbătrânire mai avansat;
• grupa de varstă 15-59 ani reprezintă un procent de 60,27% din totalul populaţiei stabile şi reprezintă grupa populaţiei active; 
• grupa de vărsta peste 60 de ani la nivelul comunei Cupşeni reprezintă 20,69% din totalul populaţiei şi atestă faptul că gradul de îmbătrânire al populaţiei este destul de ridicat şi aceasta datorită scăderii ratei natalităţii

Din totalul populaţiei stabile de 3792 persoane, 1835 sunt bărbaţi şi 1957 sunt femei (respectiv 48,39 % bărbaţi şi 51,61 % femei).

Din punct de vedere demografic, comuna Cupşeni face parte din categoria comunelor mijlocii, cu o densitate geografică de 42,13 loc./ km2, şi o densitate agrară de 0,62 loc./ha.

Există o tendinţă continuă de depopularizare a comunei, de scădere a numărului de locuitori, mai ales în ultimii ani, ani în care au plecat din localităţile comunei un mare număr de tineri la muncă în străinătate.