Proiecte de investiţii

                                    PROIECTE PRIORITARE PE PERIOADA 2008-2013

I. PROIECTE FINANŢATE DE AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE
♦ Asfaltare drum comunal Ungureni,sursa de finanţare - PNDR
♦ Dezvoltarea unui parteneriat cu oraşul Cavnic pentru realizarea unui drum de legătură între localităţi,sursa de finanţare - Fonduri judeţene/regionale/naţionale sau POR
♦ Reţea publică de alimentare cu apă,sursa de finanţare - PNDR
♦ Reţea publică de canalizare şi staţie de epurare,sursa de finanţare - POS Mediu, Fondul de Mediu, PNDR
♦ Reţea de alimentare cu gaze naturale,sursa de finanţare - PNDR
♦ Extindere reţea de alimentare cu energie electrică,sursa de finanţare - PNDR
♦ Amenajare trotuare şi alei pietonale,sursa de finanţare - PNDR
♦ Amenajare centru civic al comunei,sursa de finanţare - PNDR
♦ Amenajare staţii de autobuz acoperite,sursa de finanţare - PNDR
♦ Amenajare parcări în zonele aglomerate,sursa de finanţare - PNDR
♦ Extindere reţea iluminat public,sursa de finanţare - PNDR
♦ Amenajare spaţii publice de recreere(parcuri, terenuri/săli de sport, locuri de joacă pentru copii etc), sursa de finanţare - PNDR
♦ Amenajarea cursurilor de apă care prezintă pericol de inundaţii,sursa de finanţare - POS Mediu, Fondul de Mediu, PNDR
♦ Amenajarea zonelor care prezintă pericol de alunecare de teren,sursa de finanţare - POS Mediu, Fondul de Mediu, PNDR
♦ Construcţie şi dotare grădiniţe,sursa de finanţare - PNDR
♦ Renovare, modernizare şi dotare a aşezămintelor/căminelor culturale,sursa de finanţare - PNDR
♦ Amenajare staţie de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de gestionare a deşeurilor,sursa de finanţare - POS Mediu, Fondul de Mediu, PNDR
♦ Restaurarea /conservarea obiectivelor din patrimoniul cultural al comunei,sursa de finanţare - PNDR
♦ Modernizare/echipare şcoli,sursa de finanţare - POR

II. ALTE PROIECTE
♦ Alimentare cu apă + canalizare + staţie de epurare,perioada de implemetare - 2008-2010, valoare proiect - 2.300.000€
♦ Colectarea şi reciclarea deşeurilor,perioada de implemetare - 2008-2009, valoare proiect - 200.000€
♦ Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local,perioada de implemetare - 2010-2013, valoare proiect - 1.700.000€
♦ Regularizarea cursurilor de apă,perioada de implemetare - 2009, valoare proiect - 300.000€
♦ Extinderea reţelei publice de joasă tensiune şi/sau a reţelei publice de iluminat,perioada de implemetare - 2010-2013, valoare proiect - 700.000€
♦ Construire Cămin Cultural Cupşeni,perioada de implemetare - 2010, valoare proiect - 300.000€
♦ Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural,perioada de implemetare - 2010, valoare proiect - 500.000€
♦ Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere,perioada de implemetare - 2009, valoare proiect - 230.000€
♦ Renovarea clădirilor publice,perioada de implemetare - 2009, valoare proiect - 320.000€
♦ Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice,perioada de implemetare - 2008, valoare proiect- 60.000€