Viceprimar

                                                CURRICULUM  VITAE

NUME ȘI PRENUME:  PODINĂ IOAN

ADRESA: 402, Ungureni, Maramureş

TELEFON: 0763-856.277

E-MAIL: ioanpodina1966@yahoo.co.uk

NAŢIONALITATE: Română

DATA NAŞTERII: 01 decembrie 1966

EDUCAŢIE:
  • Liceul Electrotehnic Baia Mare


EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:
♦ 15 ani Management privat

FUNCŢIA: Viceprimar, Primăria comunei Cupşeni

ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE: 
  • Preşedinte comisia de licitaţii
  • Preşedinte comisia de recepţie
  • Gospodărire locală
  • Litigii şi sesizări
  • Punerea în aplicare a legilor Fondului funciar
  • Integrare europeană
  • Orice alte atribuţii stabilite de primar